top of page
עמותת קמה בהרדוף- מסגרת לאנשים עם צרכים מיוחדים, אוטיסטים ונוער בסיכון

 

 

עמותת קמה מפתחת ומיישמת את מודל הקהילה המרפאת הראשונה בישראל, ותומכת ומסייעת למבקשים ליישמו במקומות אחרים באמצעות הכשרה, הדרכה וליווי.

 

 

למודל שני ענפים נפרדים – טיפול בילדים ונוער בסיכון וטיפול במבוגרים בעלי צרכים מיוחדים – אשר בפועל מיושמים בהרדוף יחד ותוך קשרי גומלין.

 

 

 

הרעיון – ריפוי חברתי, קהילה מרפאת

 

הרעיון העומד בבסיס הקהילה המרפאת בקמה, השואב השראה מן הגישה האנתרופוסופית, מקורו בהבנה שבמפגש בין אנשים הקרויים "בריאים" לבין אנשים בעלי צרכים מיוחדים נוצר פתח למסע של גדילה והשתנות עבור אנשי הצוות והמטופלים כאחד. קהילות מרפאות שנוסדו ברוח האנתרופוסופיה פועלות באירופה ובארצות הברית מאז אמצע המאה העשרים. ניתן למצוא בהן מגוון של אוכלוסיות נזקקות - בגילאים שונים ועם צרכים מיוחדים שונים. קהילות אלה מתאפיינות בשילוב של אנשים בעלי קשיים שונים יחד כקהילה – ושילובם בתוך קהילה בריאה – באופן המאפשר לכל אחד לפתח אמפתיה למצוקת הזולת, ולגלות ולבטא את הצדדים החזקים שלו. בקהילה המרפאת נוצר מערך חיים שלם הכולל שותפות בפעילות חברתית ותרבותית, בעבודה ובלימודים, בחיי בית ובטיפוח הסביבה והנוף.

 

 

עוד על קהילה מרפאת >

 

 

 

קהילה מרפאת קמה - כמודל

bottom of page