top of page
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

 

 

האורווה הטיפולית של קמה היא מרחב ייחודי לטיפול ברכיבה, המשרת את אנשי וילדי קמה, משתקמים ממסגרות אחרות בהרדוף ותלמידים פרטיים מהרדוף והסביבה.

 

חברי בית אלישע עובדים באורווה בטיפול בסוסים, ניקיון תאי הסוסים והחצרות, יציאה למרעה, תחזוק ציוד הרכיבה, גינון המרחב והפעלת דיר עיזים ופינת החי הפועלת במקום. חברים בעלי יכולות גבוהות מלווים רוכבים במהלך השיעורים עצמם.

 

העבודה באורווה מתאימה לאלה מבין החברים שזקוקים לעבודה פיזית במרחב פתוח ולגיוון המטלות במהלך יום העבודה. חלק מהעובדים באורווה הם חברים בעלי בעיות התנהגות מורכבות, הנתרמים מאוד מהעבודה עם בעלי החיים.

 

 

אורווה לרכיבה טיפולית בבית אלישע

bottom of page