top of page

 

 

בית אלישע ממוקם בלב הקיבוץ. חבריו מהווים חלק בלתי נפרד מקהילת הרדוף ולוקחים חלק פעיל בחיי העבודה, החברה והתרבות של הקיבוץ. שילובם של חברי הבית בתוך הקהילה הרחבה של הקיבוץ, לפי מודל של  'קהילה בתוך קהילה', מאפשר יחסי גומלין התורמים רבות לשני הצדדים: המשתקמים זוכים לחוות חיים חברתיים מלאים על אף מגבלותיהם, להתפתח וליהנות מתחושת ערך ושייכות; עבור חברי הקיבוץ מאפשר מפגש בלתי אמצעי זה חוויה של סובלנות, נתינה וצמיחה, תוך פיתוח מיומנויות להתמודדות יצירתית עם אתגרים ותנאים משתנים.

 

מרבית המשתקמים של בית אלישע מתגוררים בבתים קבוצתיים הממוקמים בלב קיבוץ הרדוף, 8-10 חברים בבית, בקבוצות רב גילאיות של גברים ונשים, בחדרים זוגיים או ליחידים. לכל אחד מהבתים יש צוות מקצועי-טיפולי המלווה את החברים באופן מלא. חלק מחברי בית אלישע מתגוררים בדיור עצמאי ביחידות דיור פרטיות ברחבי הקיבוץ, ונהנים גם הם מליווי צוות מקצועי.

 

קבוצה נוספת של חברי בית אלישע, אשר הביעו עניין בסביבת מגורים עירונית יותר, מתגוררת בשתי דירות שכורות בקריית טבעון הסמוכה. בכל דירה קבוצה רב גילאית ומעורבת של חברים וחברות. החברים המתגוררים בטבעון נעזרים בהסעות מוסדרות כדי להגיע מדי בוקר לעבודתם בהרדוף, ולחזור הביתה לאחר ארוחת הצהריים.

בנוסף, ישנה קבוצה של משתקמים המגיעים מידי בוקר לעבודה שיקומית בלבד, ללא מגורים, ומקבלים תמיכה וליווי מאנשי הצוות.

 

המודל של שילוב בקהילה מיושם גם בשלוחה של בית אלישע בקיבוץ מירב - בית בגלבוע

 

 

חיים בקהילה כפרית

bottom of page