top of page

 

 

המשפחות המארחות מספקות מענה לאלה מבין ילדי טוביה שאין להם משפחה ביולוגית, או שזו אינה יכולה לטפל בהם. האירוח המשפחתי מתקיים בסופי שבוע אחת לשלושה שבועות, בחגים ובחופשות ארוכות. המשפחה המארחת משמשת מקום חם, אוהב ותומך המהווה עבור הילדים דוגמה ומודל להצלחה של תא משפחתי. המשפחה, מצידה, זוכה בחוויה משפחתית ייחודית ובהזדמנות להתמודדויות חדשות וצמיחה.

המשפחות המארחות מגוונות: כאלה שיש בהן זוג הורים או הורה יחיד, ילדים בכל הגילאים, מרקע חילוני, דתי או מסורתי ועוד.

המשפחות המארחות נבחרות בקפידה; דרישות הקבלה לשמש כמשפחה מארחת כוללות ניסיון בגידול ילדים, יציבות במקום המגורים ובתעסוקה, ותנאים פיסיים המאפשרים אירוח של ילד נוסף. בנוסף, על כל בני המשפחה להסכים להיכנס לתהליך ולקחת חלק באחריות המשותפת. הכישורים הרצויים למשפחה מארחת כוללים יכולת התמודדות טובה עם קונפליקטים ואי-ודאות, יכולת להצבת גבולות ושמירה עליהם בצד נכונות לגמישות, פתיחות, יכולת לתת ולהעניק.

המשפחות המארחות מלוות על ידי איש מקצוע שמכיר את הילד המתארח, לכל אורך התהליך - משלב הבדיקה וההיכרות ובמשך כל האירוח הקבוע.

משפחות מארחות - לילדים מבית טוביה

bottom of page