top of page
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים
בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

 

 

ברחבי קיבוץ הרדוף פזורות חלקות של חקלאות אורגניות, שתוצרתן משמשת את קהילת קמה ומהווה בסיס לארוחות הקלות המוגשות בבית הקפה.

במהלך השנה אנו זורעים, שותלים, וקוטפים על-פי תכנית שהוכנה מראש עם צוות המטבח, וכך זוכים לאכול ירקות טריים, המתאימים לעונתם, ומגיעים מידי יום למטבח הישר מגן הירק.

 

עובדי החלקות מקרב חברי בית אלישע לומדים את מקצועות החקלאות השונים ואת המחזורים החקלאיים של חריש, זריעה וקציר.

 

העבודה בחלקות מתאימה במיוחד לזקוקים לעבודה פיזית באוויר הפתוח ולקשר עם האדמה - בעיקר לסובלים מלחץ נפשי ומנטיות דיכאוניות. 

 

 

גן ירק אורגני בבית אלישע

bottom of page