top of page

 

 

הפנימייה הטיפולית 'בית טוביה', שהוקמה בשנת 1993, משמשת בית חם ומשקם לילדים ונוער שהוכרו כנזקקים לטיפול חוץ ביתי והוצאו מבתיהם, מכל רחבי הארץ.

בית טוביה פועלת בגישה הוליסטית המתמקדת באישיותם השלמה של הילדים, ובהתפתחותם הבריאה בגוף, נפש ורוח. הילדים זוכים לתחושת שייכות, משפחה וקהילה ולרצף חינוכי ייחודי מגיל הגן ועד תום לימודיהם.

בית טוביה פועל בפיקוח השירות לילד ונוער במשרד הרווחה ומתחנכים בו כ- 70 חניכים בגילאי 6-18 מכל רחבי הארץ. בית טוביה קולט ילדים אשר הוצאו מבתיהם על רקע של הזנחה ופגיעות רגשיות, פיזיות או מיניות, וביניהם ילדים בעלי קשיים נפשיים, התנהגותיים וקוגניטיביים.  

בית טוביה מפעיל תוכנית שיקומית מקיפה ברמה גבוהה. בתהליך השיקומי ניתן דגש על עיצוב סביבה ביתית תומכת, מערך תרפיות עשיר, פעילות אומנותית, סיוע לימודי, הכשרה טרום-מקצועית, וטיפוח פעיל של כוחות יצירה ויזמות.

בית טוביה

עוד על בית טוביה:

bottom of page