top of page
עמותת קמה בהרדוף- מסגרת לאנשים עם צרכים מיוחדים, אוטיסטים ונוער בסיכון
עמותת קמה בהרדוף- מסגרת לאנשים עם צרכים מיוחדים, אוטיסטים ונוער בסיכון

 

 

בית בגלבוע, הפועל על פי המודל שנוסד בבית אלישע, הוא בית שיקומי לנשים בעלות צרכים מיוחדים מרקע דתי.

הבית הוקם בשנת 2010 בקיבוץ הדתי מירב, במטרה לתת מענה לצורך מהותי וייחודי במסגרת שיקומית למבוגרים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הדתי-לאומי.

 

'בית בגלבוע' פועל בליווי ושיתוף מלא של עמותת קמה בהרדוף, על פי המודל של הקהילה השיקומית 'בית אלישע'.

 

עוד על בית בגלבוע >

 

 

בית בגלבוע - יישום המודל מחוץ להרדוף

bottom of page