top of page

 

 

עבור המחנך והמרפא החברתי, הקהילה אינה "מקום עבודה" במובן הרגיל של המילה; עבודתו היא עבורו שליחות ונתיב להתפתחות עצמית. עבודתו הפנימית של המחנך על פיתוח יכולת אמפתית, ביקורת עצמית, חוש אסתטי ויכולות אומנותיות, מתחילה בזמן לימודיו ונמשכת אל תוך החיים המקצועיים. הצוות תומך במחנך במשימה זו.

עבודת צוות היא רכיב בסיסי והכרחי בגישת החינוך המרפא. מעגל העובדים, הכולל אנשים שהתמחו בתחומים שונים, מנסה ליצור יחד תמונה משותפת, מקיפה ומעמיקה בנוגע לחניך, קשייו, האתגרים עמם הוא מתמודד והדרכים בהן ניתן לפעול כדי לאפשר לו לצמוח ולהתפתח. לעיתים קרובות נוהגים חברי הצוות ללמוד ולחקור יחד, או לעסוק בפעילות אמנותית משותפת, כדוגמת הצגה או מופע מוזיקאלי קצר שהם מעלים בפני הילדים והחברים הבוגרים בקהילה.

גם בתחומי הניהול שואפת הקהילה המרפאת להימנע ממבנה הירארכי נוקשה, ואנשי הצוות מוזמנים לקחת על עצמם עמדת אחריות לתקופה מסוימת. 

עבודת הצוות בקהילה המרפאת

bottom of page