top of page

 

 

העבודה היא חלק מהותי בפעילות בבית אלישע. יש בה דגש על הערך הטיפולי שמקנות המיומנויות הנדרשות בכל תחום, לצד חשיבה יצירתית המאפשרת לייצר מוצר איכותי.  

בכל יום קמים החברים ליום עבודה במרחב בו הם חיים. חלקם עובדים בחוות הרכיבה הטיפולית, אחרים בגן הירק האורגני, במטבח, בקונדטוריה ובסדנאות אמנות שימושית המרוכזות במבנה מיוחד שהוקם לצורך זה במרכז קמה.

התוצרת שהם מייצרים מספקת להם את מרבית התצרוכת היומית כמו: ירקות, לחמים, גרנולות, ריבות ועוד.

העבודה בענפים השונים עונה על מגוון צרכים פיזים ורגשיים, ולעיתים מתבצעים מעברים בין ענפי עבודה שונים, בהתאם למצבם של החברים.

 

הסיפוק מהאפשרות לבטא את העולם הפנימי, לגלות כישורים ויכולות, להשתייך למגזר יצרני, לזכות בהכרה מקהל ששב וקונה את מוצריהם - הוא המאפשר להם לחיות חיים מלאים. 

עבודה ויצירה בבית אלישע

אורווה לרכיבה טיפולית

בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

גן ירק אורגני

בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

מוצרי נייר

בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

קונדיטוריה ומטבח

בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

אומנות שימושית אריגת יד

בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

אומנות שימושית קרמיקה

בית אלישע  בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים
bottom of page