top of page
עמותת קמה בהרדוף- מסגרת לאנשים עם צרכים מיוחדים, אוטיסטים ונוער בסיכון
עמותת קמה בהרדוף- מסגרת לאנשים עם צרכים מיוחדים, אוטיסטים ונוער בסיכון

 

 

מודל הריפוי החברתי ובית בקהילה כולל מספר עקרונות יסוד:

 

  • הקהילה הקולטת כמקור מרכזי לצוות המטפל - הצוות המלווה והמשקם מבוסס על חברי הקהילה הקולטת, מתוך הכרה בחשיבות הקשר שבין הקהילה הקולטת לקהילת הבית. בנוסף, מורכב הצוות מאנשי מקצוע חיצוניים וממתנדבים.

  • הכשרה, ליווי ותמיכה לכל חברי הקהילה – הן הצוות המטפל והמשקם והן החברים נהנים מפעילויות לימוד והכשרה וממסגרות תומכות וטיפוליות בהתאם לצרכיהם.

  • עבודה ופעילות יום יצרנית ויצירתית - החברים מקיימים פעילות יומיומית של עבודה ויצירה במסגרת הקהילה. פעילות זו מקנה להם תחושת ערך, משמעות ושותפות.

  • מערך העבודה ופעילות הפנאי נשען על תשתיות קיימות בקהילה הקולטת – ענפי משק, עסקים עצמאיים היכולים לקלוט משתקמים לעבודה, מתנדבים מקרב הקהילה התורמים לפעילות פנאי, לימוד העשרה, אירוח ועוד. 

 

מודל ליישום - הסיוע של קמה 

ההקמה, הפיתוח וההפעלה של מודל הקהילה המרפאת בקמה מאפשרים מתן שירותי ליווי ויעוץ לקהילות המבקשות ליישם את המודל, אשר מיועד לפעול כמסגרת אינטימית המטפלת בקבוצה קטנה של משתקמים החיים בתוך קהילה רחבה (קבוץ או יישוב קהילתי) שקולטת אותם אל תוכה. הבית מהווה יחידה כלכלית עצמאית וקשור מקצועית ומנהלית לבית אלישע ועמותת קמה.

מודל "בית בקהילה" הנו מודל עבודה חדשני והפעלתו מותנית באישור אגף השיקום של משרד הרווחה.

בין השאר מספקת עמותת קמה לקהילות המיישמות את המודל:

  • קליטת החברים המשתקמים נעשית ע"י הצוות המנהל את הבית, בליווי ושיתוף הצוות המקצועי של בית אלישע.

  • הכשרת אנשי צוות: עמותת קמה מארגנת סמינר המיועד להכשיר את עובדי העמותה ולסייע להם. הסמינר מתקיים במתכונת של בוקר לימודים בשבוע, ומאפשר היכרות מעשית עם הריפוי החברתי ופתיחה של מרחב לומד ומתבונן .

  • קשר שוטף ופעיל עם עמותת קמה ועם בית אלישע במסגרות שונות, כגון השתתפות שוטפת בפורומים, פעילויות ואירועים בהרדוף, טיולים משותפים ומפגשי הנהלה שוטפים.

עקרונות המודל של קהילה מרפאת

bottom of page