top of page
עמותת קמה בקיבוץ הרדוף בית לחיים לאנשים עם צרכים מיוחדים ואוטיסטים

 

 

הצוות המקצועי של עמותת קמה מונה כמאה עובדים, ממגוון רחב של תחומי השכלה ועיסוק: אנשי חינוך, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מטפלים באמנות, במשחק ובתנועה, מדריכים, רכזי סדנאות התעסוקה ואנשי מנהלה ומשק. חלקם של העובדים בעלי הכשרה ונסיון בקהילות מרפא בארץ ובעולם.

את עבודת הצוות מלווים עשרות מתנדבים. צוות קמה רואה בעשייה שליחות, דרך חיים והזדמנות להתפתחות עצמית, וחבריו מצויים בתהליך מתמיד של למידה - חוקרים, מפתחים ויוצרים יחד, כחלק מקהילה שעליה נמנים גם המטופלים.

 

 

צוות קמה

bottom of page