top of page

 

 

עמותת קמה – קהילה מרפאת בהרדוף, פועלת ליצור, במשותף עם קהילת חברי קיבוץ הרדוף, סביבה מוגנת ומשלבת עבור ילדים ומבוגרים הזקוקים לתמיכה מיוחדת. העמותה מפעילה את  מרכז קמה - בית הקהילות המרפאות ע"ש יוסף וקריסטינה קסירר – אשר הוקם ופותח בין השנים 2005 -2010. המרכז משרת ומרכז את כל הפעילות התעסוקתית, הטיפולית והתרבותית של חברי הקהילות של קמה, ומשמש בית למשרדי העמותה.

 

מרכז קמה ממוקם בתוך קיבוץ הרדוף, ובנוי משני מבנים המקושרים בחצר פנימית משותפת. המתחם תוכנן כמרחב המאפשר שילוב ועבודה משותפת לאנשים רבים בעלי צרכים מגוונים ושונים על הגינון המשתלב בטבע הגלילי אחראים גם חברי הקהילות.

במרכז קמה ממוקמים חדרים ואולמות בהם נלמדים ומופעלים תחומי המלאכות השונים בהם עוסקים חברי הקהילות, המשלבים איכויות מרפאות: ייצור מוצרי נייר ממוחזרים, עבודות יד בטכניקות מלאכה שונות, מטבח מרכזי המספק מזון לקהילות ומעסיק את חברי בית אלישע, אולם רב-תכליתי, חדר טקסים, גלריה-בית קפה וחנות לממכר המוצרים. כמו כן פועל גם מרכז למידה המשרת את חניכי בית טוביה בשעות אחר הצהריים וחדרי טיפול לעובדים סוציאליים ולמטפלים באמנויות.

בית טוביה

בית אלישע

מרכז קמה

ע"ש יוסף וקריסטינה קסירר

אודות עמותת קמה

bottom of page