top of page

בית אחיה בקיבוץ עין הנצי"ב

בית אחיה הוקם בקיבוץ עין הנצי"ב כבית לחיים עבור בחורים מרקע דתי המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, והוא מגלם בתוכו את המהות אליה כל אחד מאתנו שואף: בית בו מתקיימים קשרי אחווה כמו בין אחים (אח), במקום דתי (יה). הבית הוקם על מנת לאפשר לחבריו לנהל חיים עצמאיים, כל אחד בהתאם ליכולותיו; השתלבות בחיי קהילה, תעסוקה, לימודים ופנאי. זאת, מתוך אמונה כי לכל אדם הזכות לנהל את חייו, להביע את רצונותיו ולהגשים את עצמו לצד שותפים לדרך.

 

קיבוץ עין הנצי"ב הוא קיבוץ דתי בעמק המעיינות בסמוך לבית שאן, השייך לתנועת 'הקיבוץ הדתי' ובו מתגוררות כ-140 משפחות. בית אחיה הוא פרי יוזמתם של חברים מהקיבוץ אשר רתמו את קהילת הקיבוץ לרעיון.

הבית מבקש לענות על צורך מהותי שקיים בחברה הדתית-לאומית, במסגרות המשך עבור אנשים דתיים בוגרים עם לקות תקשורת. כבית בקיבוץ דתי, פועלים חברי בית אחיה ברוח תורה ועבודה: הם שותפים בתפילות, בשיעורים ובפעילויות התרבות שבקיבוץ. חברי עין הנצי"ב שואפים לחנך את ילדיהם לחיים שיש בהם עשייה חברתית שמובנית בשגרת יומם. החיים בקהילה מגוונת מטמיעים סובלנות, אהבת אדם והתחשבות בזולת. מתוך תפיסה זו הוקם בית אחיה אשר מעשיר את הקהילה  ובאותה העת נתרם ממנה.

 

החיים בקיבוץ מאפשרים לחברי בית אחיה לבחור כיצד להגשים את עצמם בעבודה ובשעות הפנאי.  חברי הבית בחרו את מקום עבודתם מבין האפשרויות הקיימות בקיבוץ. כיום הם עובדים ברפת, בחדר האוכל, במפעל 'פלציב' ובמשק החי. דיירי הבית מקיימים חיים עצמאיים ומלווים באופן אישי ותומך ע"י הצוות שמסייע בבחירות, חושף לאפשרויות ומציע מגוון רחב של דרכים להתפתחות.

 

'בית אחיה' חובר ל'בית בגלבוע' שבקבוץ מירב השכן, המיועד לנשים בעלות צרכים מיוחדים, ול'בית אלישע' הוותיק שבהרדוף, ויחד הם פועלים כחלק מעמותת קמ"ה (קהילה מרפאת בהרדוף). בית אחיה והבית בגלבוע יוצרים שיתופי פעולה ביניהם המרחיבים עבורם את המעגל החברתי, ונפגשים לחוגים משותפים, טיולים, ביקורים הדדיים, לימודים ועוד.

קהילות המעוניינות בפרטים נוספים מוזמנות 

ליצור עימנו קשר

bottom of page