top of page

תודה שהגעתם לכאן

לוגו Jgive.png
לוגו כסף קטן משנה הרבה PDF.JPG

תרומות לעמותת קמה

טוביה

 בעזרת התרומה שלכם נוכל להרחיב את מעגלי התמיכה והשירות לחניכי פנימיית טוביה :ולחברי בית אלישע בתחומים

תרפיות אישיות – רכיבה טיפולית, תרפיה באומנות

תרפיות קבוצתיות – פעילות אתגר, מסעות במדבר

חוגים – העשרה במיגוון החוגים מנצרים ועד אופניים         פעילויות חופש – טיולים ונסיעות    הצטיידות במערך התעסוקה – ציוד עבודה לסדנאות התעסוקה מתנור למטבח ועד סוס לאורווה

לימודים בטוביה – עזרה במימון הוראה מתקנת ומימון לימודים בבית הספר וולדורף

ם

 

* לעמותה אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לתרומה 

 

תודה על תרומתכם!

bottom of page